Skip to Content
Sign In

Hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2015-2016

 Thực hiện Quyết định số 5572/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE); Công văn số 4786/BGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Olympic tiếngAnh trên Internet (IOE) và Olympic “Tài năng tiếng Anh” (OTE) dành cho học sinh phổ thông năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình hướng dẫn tổ chức cuộc thi IOE năm học 2015-2016 như sau
 1. Quy định chung

1.1. Đối tượng tham gia cuộc thi là học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 có điều kiện truy cập internet và có nguyện vọng tham gia cuộc thi. Thí sinh tham gia có thể thi vượt lớp nhưng không được thi vượt cấp.

1.2. Các vòng thi cấp trường, cấp huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) được tổ chức cho mọi học sinh đủ điều kiện tham gia. Ban tổ chức cấp huyện (đối với Tiểu học và THCS), cấp trường (đối với THPT) căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất tự quyết định việc tham gia của mình, lựa chọn tổ chức các vòng thi, số lượng học sinh tham dự và số địa điểm thi vòng thi do cấp mình tổ chức.

1.3. Ban tổ chức cấp huyện (đối với Tiểu học và THCS), cấp trường (đối với THPT) chịu trách nhiệm xét giải thưởng cho vòng thi cấp mình tổ chức và chọn học sinh để tham dự vòng thi cấp tỉnh (Sở chỉ tổ chức cho học sinh khối lớp 5, lớp 9 và lớp 11). Giải thưởng được trao cho các cá nhân đạt thành tích cao nhằm động viên tinh thần tự học, tự đánh giá của học sinh; không xếp giải đồng đội và không đưa vào tiêu chí xét thi đua hàng năm cho học sinh, giáo viên, nhà trường, huyện/thị xã/thành phố.

1.4. Các văn bản, quyết định, hướng dẫn về tổ chức cuộc thi các cấp, thông tin liên quan và các thông báo thường xuyên của Ban tổ chức (BTC) cấp toàn quốc được cập nhật trên website http://www.ioe.vn.

1.5. Các vòng thi chính thức được cung cấp độc lập với các vòng tự luyện. Nội dung gồm nhiều câu hỏi liên tục trong 30 phút. Để tham gia vòng chính thức, học sinh phải đáp ứng một số điều kiện tối thiểu, bên cạnh những điều kiện khác do ban tổ chức cấp tương ứng quy định (nếu có), như sau:

- Để tham gia vòng thi cấp trường, học sinh Tiểu học và THCS phải vượt qua vòng tự luyện thứ 15; học sinh THPT phải vượt qua vòng tự luyện thứ 20.

- Để tham gia vòng thi cấp huyện, học sinh Tiểu học và THCS phải vượt qua vòng tự luyện thứ 20.

- Để tham gia vòng thi cấp tỉnh, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 25 và được chọn dự thi căn cứ các tiêu chí do BTC cấp huyện (đối với học sinh Tiểu học và THCS), BTC cấp trường (đối với học sinh THPT) quy định (Số lượng cụ thể của từng đơn vị sẽ được BTC cấp tỉnh thông báo sau).

- Để tham gia vòng thi cấp toàn quốc, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 30 và được BTC cấp tỉnh chọn tham gia vòng thi.

- Thời điểm tính vượt qua các vòng tự luyện do Ban Tổ chức cấp tương ứng quy định.

1.6. Ban tổ chức cấp tương ứng lựa chọn địa điểm thi, chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo mỗi thí sinh được dự thi trên một máy tính/lượt trong vòng thi do mình tổ chức. Máy tính phải có hệ thống âm thanh và tai nghe, được cài trình duyệt Mozilla Firefox hoặc Google Chrome và phần mềm Adobe Flash Player cập nhật bản mới nhất và phải tắt tất cả những phần mềm hỗ trợ download trước khi thi (xem phần hỗ trợ trên trang web www.ioe.vn). Có máy tính dự phòng để đổi máy cho thí sinh khi gặp sự cố. Có nguồn điện dự phòng cho tình huống mất điện lưới. Các thiết bị có tính năng truy cập Internet khác chỉ dùng để tự luyện, không được sử dụng trong các vòng thi chính thức.

Nếu có trục trặc phải thi lại ở vòng chính thức (cấp trường, cấp huyện), các đơn vị phải báo cáo ngay qua điện thoại sau đó quét hoặc chụp ảnh văn bản gửi về Sở qua địa chỉ email nmcuong@quangbinh.edu.vn; đồng thời gửi về địa chỉ email ioe@moet.edu.vn và dhgiang@moet.edu.vn. Ban tổ chức cấp toàn quốc sẽ xem xét bố trí thi lại vào thời gian phù hợp. Công văn báo cáo phải có số điện thoại và địa chỉ email để Ban tổ chức cấp tỉnh và cấp toàn quốc liên lạc khi cần thiết.

1.7. Mã số thi dùng để tổ chức thi các vòng thi, quản lý bài thi và kết quả thi, giám sát đơn vị tổ chức thi và các vòng thi. Phải có mã số thi mới tổ chức được vòng thi. Việc tạo mã số thi vòng thi cấp trường (đối với cấp Tiểu học và THCS) thực hiện theo hướng dẫn trên trang web www.ioe.vn của cuộc thi. Đối với các vòng thi chính thức gồm cấp trường (đối với THPT), cấp huyện (đối với cấp Tiểu học và THCS), cấp tỉnh, cấp toàn quốc, Sở GD&ĐT sẽ tạo mã và gửi về các đơn vị 03 ngày trước các vòng thi. BTC các cấp sao in và gửi mã số thi đến các điểm thi (nếu có nhiều điểm thi) của cấp mình 01 ngày trước vòng thi theo nguyên tắc bảo mật và phải có cán bộ trực thi với số máy điện thoại trực để giải đáp cho Hội đồng thi khi có sự cố về mã số thi.

Mã số thi gồm mã số chính thức và mã số dự phòng để sử dụng nếu mã chính thức gặp sự cố. Mỗi khung giờ thi của mỗi khối lớp có mã số chính thức và dự phòng riêng và chỉ được dùng cho khung giờ đó và khối lớp đó. Mã số thi phải được bảo mật và chỉ công bố sớm nhất 15 phút trước giờ thi của vòng thi.

Mọi thắc mắc về mã số thi xin liên lạc với ông Nguyễn Mạnh Cường qua số điện thoại 0945945669 để được giải đáp.

1.8. Danh sách học sinh thi, từng phòng thi, các đợt thi cho vòng thi chính thức phải được thông báo trước ngày thi. Các đơn vị bố trí đủ giám thị cho từng phòng thi và có biên bản, bảng điểm, thời gian thi của học sinh (nếu nộp bài trước) và chữ ký của học sinh trên bảng điểm. Toàn bộ hồ sơ của vòng thi gồm danh sách giám thị, biên bản phòng thi, bảng điểm, báo cáo thi, danh sách từng khối thi phải lưu và bảo quản theo quy định ngay sau khi tổ chức xong vòng thi.

Các đơn vị scan bản gốc bảng điểm (vòng thi cấp trường đối với THPT; cấp huyện đối với TH, THCS và cấp tỉnh) có chữ ký của học sinh, có xác nhận của Chủ tịch hội đồng thi và gửi về Sở GD&ĐT qua địa chỉ email nmcuong@quangbinh.edu.vn ngay sau khi thi xong.

1.9. Kinh phí tổ chức “Olympic tiếng Anh trên Internet” dành cho học sinh phổ thông chi theo quy định tài chính hiện hành từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí phù hợp khác của Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc.

2. Vòng thi cấp trường đối với TH và THCS

Mỗi khối lớp có thể tổ chức tối đa là 4 đợt thi trong 2 ngày, cụ thể như sau:

2.1. Cấp Tiểu học

Vòng thi cấp trường dành cho TH được tổ chức vào 02 ngày 05/12 và 06/12 năm 2015 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau:

- Khối lớp 3: từ 9h30’ đến 10h00’ hoặc từ 15h30’ đến 16h00’

- Khối lớp 4: từ 7h30’ đến 8h00’ hoặc từ 13h30’ đến 14h00’

- Khối lớp 5: từ 8h30’ đến 9h00’ hoặc từ 14h30’ đến 15h00’

2.2. Cấp Trung học cơ sở

Vòng thi cấp trường dành cho THCS được tổ chức vào 02 ngày 12/12 và 13/12 năm 2015 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau:

- Khối lớp 6: từ 7h30’ đến 8h00’ hoặc từ 13h30’ đến 14h00’

- Khối lớp 7: từ 8h30’ đến 9h00’ hoặc từ 14h30’ đến 15h00’

- Khối lớp 8: từ 10h30’ đến 11h00’ hoặc từ 16h30’ đến 17h00’

- Khối lớp 9: từ 9h30’ đến 10h00’ hoặc từ 15h30’ đến 16h00’

3. Vòng thi cấp huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh và cấp trường đối với THPT

Đối với cấp TH và THCS, vòng thi có thể được tổ chức tại nhiều địa điểm nhưng phải có giám sát chéo giữa các cụm thi. Vòng thi cấp huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh và cấp trường đối với THPT được tổ chức vào 02 ngày 16 và 17 tháng 01 năm 2016 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau:

- Khối lớp 3 và khối lớp 8: từ 7h00 đến 7h30 hoặc từ 13h00 đến 13h30

- Khối lớp 4 và khối lớp 9: từ 8h00 đến 8h30 hoặc từ 14h00 đến 14h30

- Khối lớp 5 và khối lớp 10: từ 9h00 đến 9h30 hoặc từ 15h00 đến 15h30

- Khối lớp 6 và khối lớp 11: từ 10h00 đến 10h30 hoặc từ 16h00 đến 16h30

- Khối lớp 7 và khối lớp 12: từ 11h00 đến 11h30 hoặc từ 17h00 đến 17h30

Các đơn vị scan bản gốc bảng điểm có chữ ký của học sinh (có xác nhận của Chủ tịch hội đồng thi) và gửi về Sở GD&ĐT qua địa chỉ email nmcuong@quangbinh.edu.vn ngay sau khi thi xong.

4. Vòng thi cấp tỉnh

Vòng thi cấp tỉnh được tổ chức cho ba khối lớp gồm lớp 5, lớp 9 và lớp 11 vào một đợt của một trong 02 ngày 27 và 28/02/2016. Vòng thi có thể tổ chức tại nhiều địa điểm.

Căn cứ kết quả thi do các phòng GD&ĐT và trường THPT báo cáo, Sở GD&ĐT sẽ có công văn thi cấp tỉnh thông báo số lượng thí sinh, thời gian, địa điểm thi và hướng dẫn tổ chức vòng thi.

Các khung giờ thi cho các khối trong 02 ngày 27 và 28/02/2016, cụ thể như sau:

- Khối lớp 9: từ 8h00 đến 8h30 hoặc từ 14h00 đến 14h30

- Khối lớp 5: từ 9h00 đến 9h30 hoặc từ 15h00 đến 15h30

- Khối lớp 11: từ 10h00 đến 10h30 hoặc từ 16h00 đến 16h30

Sau khi thi xong, các hội đồng thi scan bản gốc bảng điểm có chữ ký của học sinh (có xác nhận của Chủ tịch hội đồng thi, Giám sát thi và giám thị coi thi) và gửi về Sở GD&ĐT qua địa chỉ email nmcuong@quangbinh.edu.vn. Các hội đồng thi làm thủ tục niêm phong các văn bản của vòng thi gửi về Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT Quảng Bình, 187 Hữu Nghị, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Tất cả các văn bản cần có bản sao được lưu tại đơn vị chủ trì.

5. Vòng thi cấp toàn quốc

Vòng thi cấp toàn quốc Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE) năm học 2015-2016 được tổ chức cho ba khối lớp gồm lớp 5, lớp 9 và lớp 11 vào ngày 09/4/2016. Căn cứ kết quả vòng thi cấp tỉnh, Sở sẽ có công văn thông báo số lượng thí sinh dự thi, địa điểm thi và hướng dẫn tổ chức vòng thi. Hội đồng thi cấp toàn quốc dành cho học sinh tỉnh Quảng Bình sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Bình theo khung giờ sau:

- Lớp 11: từ 8h00 đến 8h30;

- Lớp 5: từ 9h00 đến 9h30;

- Lớp 9: từ 10h00 đến 10h30.

Nhận được công văn này, đề nghị Phòng GD&ĐT các huyện/thị xã/thành phố và các trường phổ thông trực thuộc Sở triển khai thực hiện. Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai xin liên hệ Phòng GDTrH Sở GD&ĐT để được hướng dẫn./.

Average (0 Votes)

TIN VIDEO
THỜI TIẾT

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường TH số 2 Xuân Trạch

Địa chỉ: Xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Email: th_so2xuantrach@quangbinh.edu.vn

Website: thso2xuantrach.edu.vn